Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 6 o powierzchni użytkowej 23,5m² plus wc 2,5m² przeznaczonej na cele mieszkalne położonej w Braniewie, przy ul. 9 Maja 11 w obrębie nr 4 wraz z udziałem 1/7 części w działce nr 95/6, opowierzchni 0,0173 ha, mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00013782/9. W przetargu mogą brać udział właściciele i współwłaściciele wyodrębnionych lokali w budynku przy ul. 9 Maja 11. Przetarg jest ograniczony do w/w podmiotów z uwagi na jego położenie i funkcjonalność.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 146/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 11października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 140/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 01października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 138/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 30września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanychpołożonych w Braniewie, przy ul. Długiej w obrębie nr 5sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinnąmające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.