BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Mielczarskiego w obrębie nr 6, działka nr 419/3 o powierzchni 913 m² mająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00013950/8, sprzedaż pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

cena wywoławcza wynosi 75 190,00 zł., wadium 7 600,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 07.08.2018 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 02.08.2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Architektury Urzędu Miasta w Braniewie, pokój nr 26 , tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.braniewo.pl

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostały wywieszone Zarządzenie Nr 128/2018 oraz Zarządzenie nr 129/2018 z dnia 26.06.2018 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych - ul .Stefczyka

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 123/2018 z dnia 20.06.2018 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 122/2018 z dnia 18.06.2018 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.