Wymagana dokumentacja do wniosku - ścieżka przez WFOŚiGW

W związku z działalnością w Urzędzie Miasta Braniewa Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dot. Programu "Czyste Powietrze" istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu, umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk. 

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” – WYCOFANIE DOTACJI NA KOTŁY WĘGLOWE I PODWYŻSZENIE PROGÓW DOCHODOWYCH

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.