Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone
Zarządzenie Nr 57/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 46/202z dnia 25marca 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, przeznaczonej na cele produkcyjno-usługowo-składowe, położonej w Braniewie, przy ul. Stefczyka w obrębie nr 12,działka nr 123/3o powierzchni 31 632mająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3.

Cena wywoławcza 2 372 400,00 zł. Wadium 237 300,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 25.02.2022 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 23.05.2022r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenie umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej:http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 34/202z dnia 0marca 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 32/2022z dnia 07marca 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.