BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Braniewie, przy ul. 700 lecia w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonej numerem ewidencyjnym :

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Mielczarskiego w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową , oznaczonych numerem ewidencyjnym :

  • 419/5 o pow. 883 m2, cena wywoławcza wynosi 72 720,00 zł. plus podatek VAT, wadium 7 300,00 zł.

  • 419/4 o pow. 931 m2, cena wywoławcza wynosi 76 670,00 zł. plus podatek VAT, wadium 7 800,00 zł.

  • 419/3 o pow. 913 m2, cena wywoławcza wynosi 75 190,00 zł. plus podatek VAT, wadium 7 600,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Olimpijskiej w obrębie nr 3, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną numerem ewidencyjnym :

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Błotna w obrębie nr 3, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną numerem ewidencyjnym:
300/1 o pow. 1 265 m2, cena wywoławcza wynosi 90 870,00 zł. plus podatek VAT, wadium 9 500,00 zł.
wraz z udziałem 1/5 w drodze wewnetrznej działka 300/2 o pow. 796 m2, cena wywoławcza wynosi 6 050,00 zł. plus podatek VAT.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. 700 Lecia w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 418/2 o powierzchni   1732m2 .