Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 155/2020 z dnia 05.10.2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach202/3, 202/9, 202/11, 202/14położonychw Braniewie, przy ul. Sportowej w obrębie nr 5, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0:

  • Działka nr 202/3 o pow. 0,1405 ha cena wywoławcza 66 450,00 zł wadium 6 700,00 zł

  • Działka nr 202/9 o pow. 0,1366 ha cena wywoławcza 79 450,00 zł wadium 8 000,00 zł

  • Działka nr 202/11 o pow. 0,1105 ha cena wywoławcza 77 450,00 zł wadium 7 800,00 zł

  • Działka nr 202/14 o pow. 0,1319 ha cena wywoławcza 75 450,00 zł wadium 7 600,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 10.11.2020 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 148/2020 z dnia 18.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 04.09.2020 rw sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.