BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowychniezabudowanych o numerach 202/9, 202/10, 202/11, 202/12, 202/13, 202/14, 202/15, położonychw Braniewie, przy ul. Sportowejw obrębie nr 5, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.

Działka nr 202/9 o pow. 0,1366ha cena wywoławcza 77 020,00 wadium 7 800,00

Działka nr 202/10 o pow. 0,1217ha cena wywoławcza 68 660,00 wadium 6 900,00

Działka nr 202/11 o pow. 0,1105ha cena wywoławcza 62 370,00 wadium 6 300,00

Działka nr 202/12 o pow. 0,0997ha cena wywoławcza 63 140,00 wadium 6 350,00

Działka nr 202/13 o pow. 0,1044ha cena wywoławcza 58 950,00 wadium 5 900,00

Działka nr 202/14 o pow. 0,1319ha cena wywoławcza 74 390,00 wadium 7 500,00

Działka nr 202/15 o pow. 0,1086ha cena wywoławcza 61 310,00 wadium 6 200,00

Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2019r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 30.09.2019r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowychniezabudowanych o numerach 202/17, 202/18, 202/19, 202/20, 202/21, 202/22, 202/23, 202/24 położonychw Braniewie, przy ul. Sportowejw obrębie nr 5, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.

Działka nr 202/17 o pow. 0,1431ha cena wywoławcza 80 670,00 wadium 8 100,00

Działka nr 202/18 o pow. 0,1413ha cena wywoławcza 79 660,00 wadium 7 800,00

Działka nr 202/19 o pow. 0,1219ha cena wywoławcza 68 770,00 wadium 6 900,00

Działka nr 202/20 o pow. 0,1132ha cena wywoławcza 63 890,00 wadium 6 400,00

Działka nr 202/21 o pow. 0,1107ha cena wywoławcza 62 490,00 wadium 6 300,00

Działka nr 202/22 o pow. 0,1099ha cena wywoławcza 62 040,00 wadium 6 250,00

Działka nr 202/23 o pow. 0,1135ha cena wywoławcza 64 060,00 wadium 6 500,00

Działka nr 202/24 o pow. 0,1142ha cena wywoławcza 64 450,00 wadium 6 450,00

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2019r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 23.09.2019r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowychniezabudowanych, położonychw Braniewie, przy ul. Elbląskiejw obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, działki o nr 422/1 pow. 0,1880ha, 422/2 pow. 0,1176ha oraz 422/4 pow. 0,1318hamające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00017179/7.

Sprzedaż wraz z udziałem 1/3 w działce nr 272/3oraz 1/3 w działce 422/3 mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr  EL1B/00017179/7 stanowiące dostęp do drogi publicznej.

Działka 422/1 wraz z udziałem w działce 272/3 i 422/3

Cena wywoławcza 127 030,00 zł, wadium 12 800,00 zł

Działka 422/2 wraz z udziałem w działce 272/3 i 422/3

Cena wywoławcza 81 830,00 zł, wadium 8 200,00 zł

Działka 422/4 wraz z udziałem w działce 272/3 i 422/3

Cena wywoławcza 90 950,00 zł, wadium 9 100,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2019r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 16.09.2019r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej:  http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia                      01 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.