Niedziela, 23-06-2024

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2023 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

W załączeniu:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2023 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa

 

bg braniewo 01