Niedziela, 23-06-2024

Miejska Rada Seniorów w Braniewie

Miejska Rada Seniorów w Braniewie

Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej misją i rolą jest potrzeba włączenia starszego pokolenia Braniewian w działania, których celem jest zaspokojenie ich potrzeb, reprezentowanie interesów seniorów wobec władz miasta, tak by wspólnie zapewniać starszym mieszkańcom wysoką jakość życia, w tym zwiększenie ich udziału w życiu społecznym, szczególnie w obszarze zdrowia, kultury, edukacji i sztuki.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Siedziba Miejskiej Rady Seniorów znajduje się w budynku Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111. 
 
Więcej informacji, tj. protokoły z posiedzeń znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Braniewie http://bip.braniewo.pl/artykuly/148/rada-seniorow
 
Informacje na temat programów pomocowych/ wspierających osoby starsze znajdą Państwo na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej :
  1. Program „Wspieraj Seniora” - więcej pod linkiem: https://www.mops.braniewo.pl/index.php/program-wspieraj-seniora
  2. Program "Opieka 75+" - więcej o programie pod linkiem  https://www.mops.braniewo.pl/index.php/program-opieka-75
  3. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - dodatkowe informacje https://www.mops.braniewo.pl/index.php/program-korpus-wsparcia-seniorow

MIEJSKA RADA SENIORÓW LOGO