Czwartek, 23-05-2024

Braniewo - Położenie, statystyka GUS

Braniewo

Miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim. To najstarsze miasto na Warmii, a jednocześnie pierwsza siedziba biskupów warmińskich i kapituły warmińskiej. Miasto położone jest w północno – wschodniej części Polski, w niewielkiej odległości (6 km) od granicy z Obwodem Królewieckim (Rosja). Geograficznie leży na północno - zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu Wiślanego. Miasto położone jest w obszarze klimatu bałtyckiego, charakteryzującego się chłodnymi latami i łagodnymi zimami.

Przez miasto Braniewo przebiegają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, które stanowią najkrótsze połączenie Europy Zachodniej i Północno – Wschodniej. Należą do nich atrakcyjne szlaki turystyczne: kopernikowski (pieszy z Torunia przez Frombork do Olsztyna), dalekobieżny E9 (pieszy – biegnący wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, Morza Północnego, Morza Bałtyckiego), Trasa Hanzeatycka (rowerowa – biegnąca wokół Morza Bałtyckiego).

źródło: https://www.it.braniewo.pl/polozenie

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Braniewo

  • Powierzchnia miasta Braniewa wynosi 12 km2, zajmuje 2439 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
  • Miasto Braniewo zamieszkuje 16 974 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 440 gmina w Polsce.
  • Gęstość zaludnienia w mieście Braniewo wynosi 1 368, jest 113 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

źródło: https://miasto-braniewo.geoportal-krajowy.pl/statystyki-gus

 

braniewo gmina mapa