Niedziela, 23-06-2024

W ramach trwających konsultacji społecznych dot. Projektu Strategii Miasta Braniewa na lata 2021-2030 w dniu 21.04.2022r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Braniewskim Centrum Kultury.

Został zaprezentowany projekt dokumentu, do którego można było wnosić uwagi i poprawki.

Osoby i instytucje, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu, nadal mogą zgłaszać uwagi do dnia 6 maja 2022r.

Więcej informacji o konsultacjach i projekt dokumentu dostępny pod linkiem

http://braniewo.pl/dla-mieszkancow/strategia-2030-braniewo/2149-strategii-rozwoju-miasta-braniewa-na-lata-2021-2030

 

IMG_5849.jpg

IMG_5855.jpg

IMG_5857.jpg

IMG_5858.jpg