Niedziela, 23-06-2024

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa na lata 2021-2030 wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Podaje się do publicznej informacji wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa na lata 2021-2030 wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” w postaci raportu z konsultacji.

 SRM_B_Raport_z_konsultacji_społcznych-_wersja_dostępna.pdf