Niedziela, 14-07-2024

Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miasta Braniewa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
projekt pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa”

Budowa skateparku w Braniewie

Logo RYBACTWO I MORZE, Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Skatepark ul. Łąkowa w Braniewie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"
Kwota realizacji 769 000,00 zł

"Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Braniewie"

Rybactwo.jpg

Zadanie: Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Braniewie – ul. Różana 14.


W dniu 15 kwietnia 2019r, w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie,  podpisana została  umowa o dofinansowanie „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Braniewie” w ramach działania „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4  „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”  zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Wartość projektu wynosiła  253 354,00 zł. natomiast dofinansowanie wyniosło 100 000,00 zł.


Okres realizacji – 2019 rok.
Autorem opracowania projektowego:  EURO-PROJEKT Zbigniew Kuśmierz z Elbląga
Wykonawcą robót: Firma WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia.
Zakres robót obejmował rozbudowę placu zabaw przy ul. Różanej w Braniewie  z wykorzystaniem gotowych urządzeń do zabaw i  rozmieszczeniem ich z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
Podstawowe elementy robót :
    roboty rozbiórkowe- likwidacja betonowych murków,
    remont istniejącego amfiteatru z wykonaniem żaglowego, przeciwsłonecznego przekrycia,
    roboty ziemne z transportem urobku,
    wykonanie nawierzchni  bezpiecznych z piasku pod urządzeniami do zabaw,
    wyposażenie placu zabaw :  dostawa i montaż zabawek i urządzeń łącznie ze skrzyniami ogrodu w pojemnikach, koszami na śmieci  (szt. 3) i tablicą regulaminową, przestawienie istniejących zabawek, przestawienie zestawu drewnianego z dwiema huśtawkami, budowa ścieżki sensorycznej z sześcioma modułami wypełnionymi różnymi kruszywami/nawierzchniami, podwyższenie istniejącej piaskownicy.

W dniu 30.08.2019 r. prace zostały zakończone.
Zgodnie z umową, Wykonawca udzielił 72 miesięcy gwarancji na wykonane prace.

IMG_20190830_155610.jpg

IMG_20190830_153529.jpg

IMG_20190830_155704.jpg

IMG_20190920_090014.jpg

IMG_20190920_090239.jpg

IMG_20190920_085948.jpg

IMG_20190920_090025.jpg

Rybactwo.jpg

Podkategorie