Niedziela, 14-07-2024

Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miasta Braniewa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
projekt pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa”

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków szkół przy ul. Konarskiego 13 w Braniewie.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji budynki szkół Gimnazjum nr 5 oraz Szkoła podstawowa nr 6 przy ul. Konarskiego 13 w Braniewie którego efektem będzie przede wszystkim zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków użyteczności publicznej, co m.in. przełoży się na bardziej celowe wykorzystanie środków publicznych, szczególnie w sferze edukacji oraz polepszenie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2, co wywrze pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców miasta oraz wizerunek Braniewa i województwa warmińsko-mazurskiego jako regionu turystycznego o wysokich walorach przyrodniczych.


Wartość projektu: 12 077 245,11zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 189 965,29zł