Niedziela, 14-07-2024

Projekt WaterMan w pigułce

WaterMan Logo

WaterMan to projekt, który ma na celu przede wszystkim promowanie ponownego wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób dodaje nowy element do zarządzania wodą, który może sprawić, że zaopatrzenie w wodę będzie bardziej odporne na klimat. Kluczowymi aktorami w zakresie ponownego wykorzystania wody są władze lokalne i przedsiębiorstwa wodociągowe, dla większości których temat ten jest wciąż nowością. WaterMan dostarczy im wiedzy i narzędzi do opracowania strategicznych podejść i wdrożenia konkretnych środków, które wprowadzą ponowne wykorzystanie wody w życie.

Proces budowania potencjału obejmuje międzynarodowy proces partnerskiego uczenia się. Gminy i przedsiębiorstwa wodociągowe z 6 krajów, wspierane przez instytucje badawczo-rozwojowe/ekspertów ds. współtworzą: 

 1. Przykładowe strategie ponownego wykorzystania wody dla wybranych regionów modelowych, które łączą środki dla ponownego wykorzystania wody uzdatnionej, recyrkulacji wody zatrzymanej oraz akceptacji zainteresowanych stron i konsumentów dla ponownego wykorzystania wody. 
 2. Zestaw uzupełniających działań pilotażowych dla ponownego wykorzystania wody, które przedstawiają typowe przypadki użycia i które dostosowują, testują i zatwierdzają konkretne rozwiązania do wykorzystania w BSR. Wyniki są przetwarzane w "Zestaw narzędzi do ponownego wykorzystania wody w BSR". Daje on innym władzom lokalnym i przedsiębiorstwom wodnym konkretne wskazówki, jak wspierać ponowne wykorzystanie wody i jest pro-aktywnie i szeroko rozpowszechniany.

Pod względem geograficznym WaterMan koncentruje się na południowych częściach BSR (południowo-wschodnia SE, DK, DE, PL, LT, LV, EE). Ta koncentracja na jednorodnej geologii i krajobrazie sprawi, że partnerskie uczenie się i transfer wiedzy będą bardziej efektywne.

Trzon partnerstwa WaterMan stanowią "praktyczni" partnerzy z poziomu lokalnego (władze lokalne, przedsiębiorstwa wodociągowe), którzy staną się "liderami" w promowaniu ponownego wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu współpracują oni z ekspertami w danej dziedzinie, którzy dostarczają im niezbędnej wiedzy, która wspiera ich w rozpowszechnianiu wyników projektu wśród innych zainteresowanych władz lokalnych i przedsiębiorstw wodociągowych w Regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt w pigułce

 • Obszar projektu: Społeczeństwo inteligentnie korzystające z wody
 • Zasięg projektu: europejski lub ponadnarodowy (głównie kraje Morza Bałtyckiego)
 • Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
 • Poziom dofinansowania 85%
 • Budżet projektu:  4.377.046,00 EUR
 • Budżet STG ERB: 191.806,80 EUR
 • Konsorcjum projektowe: Projekt realizowany wspólnie z 16 pełnymi partnerami i 27 partnerami stowarzyszonymi z PL, DK, SE, EE, DE, LT, LV , FI

Partnerzy projektu:

 • Region Kalmar County (Lider)
 • Kalmar Municipality
 • Kalmar Water
 • Vastervik Municipality
 • Gmina Miasta Braniewa
 • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
 • Politechnika Gdańska
 • Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
 • Bornholms Water A/S
 • Bornholms Wastewater A/S
 • Association "Klaipeda Region"
 • Administration of Klaipėda
 • Klaipeda University
 • Kurzeme planning region
 • Saldus Municipality
 • Berlin Centre of Competence for gGmbH