Niedziela, 23-06-2024

"Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie"

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Miasto Braniewo uzyskało dofinansowanie na realizację projekt pn.: „Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie“ w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020, podziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Łączna wartość projektu: 3 559 481,86 zł, z czego dofinansowanie to 3 025 559,58zł.Wartość remontu wieży bramnej to 2 683 965 zł ( koszt robót budowlanych, konserwatorskich i nadzoru inwestorskiego). Koszt rekonstrukcji muru : 700 593,02 PLN

 

W wyniku realizacji projektu zostanie zrekonstruowana, przebudowana oraz nadbudowana zabytkowa wieża bramna Zamku Biskupiego w Braniewie a także zostaną zrekonstruowane mury oporowe fosy miejskiej przy ulicy Kromera w Braniewie. o łącznej długości 55,30 m.

Budynek wieży zostanie zaadoptowany na funkcję punktu informacji turystycznej i tarasu widokowego – jako obiekt pełniący funkcję turystyczną i muzealną. Pomieszczenie na stały pobyt ludzi (miejsce pracy) zaplanowano na parterze, gdzie zlokalizowano również toaletę. Wyższe kondygnacje obejmują pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi – zlokalizowano tam miejsce na ekspozycje stałe lub czasowe, oraz wejście na taras widokowy. Teren wokół zaplanowano w postaci zieleni parkowej – głównie niskiej z ciągami pieszymi, elementami utwardzonych placów i małej architektury.
Wieża bramna zamku biskupiego w Braniewie jest fragmentem pozostałym po nieistniejącym już zamku biskupim, zbudowana w drugiej połowie XIII w. - gotycka, na planie kwadratu, trzykondygnacyjna. Jest to najstarszy zabytek murowany na Warmii, położony w centrum Braniewa. Dolna część gotyckiej wieży pochodzi z czwartej ćwierci XIII w. wyższa z lat 1320-1330, ostatnia z XVII w. Zabytek jest jednym z niewielu obiektów, które przetrwały II wojnę światową – miasto było zniszczone w ponad 80% i większości zabudowy nie da się już zrekonstruować. Wieża zamku biskupiego w Braniewie jest obiektem zainteresowania mieszkańców i turystów.

Mieszkańcy wykazują inicjatywę  i dużą aktywność by została ocalona.
W trakcie realizacji zadania odbywają się spotkania techniczne wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, podczas których rozwiązywane są różne wątpliwości i zagadnienia pojawiające się podczas prowadzonego remontu. Zadanie realizowane jest w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez firmę Atelier Harmoza sp. z o.o. z Gdyni. 

Wykonawca robót został  wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i jest to firma "APARTAMENT" s.c. Zofia Szurpicka, Leszek Romanowski z Braniewa.

Nadzór inwestorski pełni firma T.S. Consulting Tomasz Soin z Olsztyna.

Rekonstrukcja murów przy ulicy Kromera w Braniewie. Celem prac jest zrekonstruowanie murów oporowych fosy miejskiej o łącznej długości 55,30 m. To zadanie polega na wykonaniu konserwacji zachowawczej mającej na celu likwidację zniszczeń i zagrożeń budowlanych.
W obrębie prac należy wymienić mi.in.: usunięcie luźnych cegieł i kamieni, usunięcie wszystkich korzeni drzew powrastanych w mur, odkrycie fundamentów, czyszczenie lica muru fundamentowego, naprawę siatki spoin,  zdezynfekowanie preparatami biobójczymi przed uzupełnieniem ubytków, uzupełnienie lica muru rozbiórkowym kamieniem,  gruntowanie powierzchni  ścian, izolacje przeciwwilgociowe,  naprawa powierzchni murów z kamienia,  przemurowania istniejącej korony muru.


Dokumentację projektową wykonała firma F.D.U.B. Euro Projekt z Brzezia. 

Wykonawca robót to firma ART RESTAURO Sp. z o.o. z Torunia. 

Nadzór inwestorski pełni firma T.S. Consulting Tomasz Soin z Olsztyna.

Galeria: