Czwartek, 23-05-2024

Montaż elementów małej architektury na terenie amfiteatru miejskiego w Braniewie

Logo RYBACTWO I MORZE, Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki

W dniu 23 stycznia 2020 r podpisano umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn Montaż elementów małej architektury na terenie amfiteatru miejskiego w Braniewie”. Jest to trzeci pozytywnie oceniony wniosek w ramach działania „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wartość projektu to 18 337,88 z czego dofinansowanie wynosi 14 880,00 zł i wyczerpuje tym samym maksymalny limit dofinansowania przysługujący na jednego beneficjenta (300 tys). W ramach tego projektu, w przyszłym roku zostaną wymienione ławki oraz kosze na ternie parku przy amfiteatrze (dawny cmentarz św. Jana) oraz zainstalowane zostanie samoobsługowa stacja naprawy rowerów z kompletem niezbędnych narzędzi do samodzielnej naprawy rowerów. Jest to pierwsze takie urządzenie w naszym mieście i z pewnością będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem rowerzystów.

Galeria: