Czwartek, 23-05-2024

"Braniewo - warmińskie miasto piwowarów- forma spędzania wolnego czasu"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt jest współfinasowany w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Nazwa operacji: Braniewo – warmińskie miasto piwowarów- forma spędzania wolnego czasu

Cel operacji: Integracja mieszkańców obszaru LD poprzez zorganizowanie w 2022r. 2-dniowego wydarzenia turystycznego w warsztatami i szkoleniami aktywizacyjnymi, dla co najmniej 30 osób kultywującego tradycje browarnictwa z elementami działań proekologicznych poprzez wskaźniki realizacji:

  • liczba wydarzeń – 1 szt.
  • wzrost liczby osób korzystających z oferty turystycznej obszaru LGD – 30 osób
  • wydarzenie turystyczne – 1 szt.
  • Ilość uczestników działań proekologicznych – 30 osób
  • szkolenia – 1 szt.
  • Liczba uczestników działań aktywizacyjnych – 30 osób
  • wydarzenie/warsztaty – 1 szt.

Projekt zakłada zorganizowanie 2-dniowego wydarzenia w czerwcu/lipcu 2022r pod hasłem "Piwowary braniewskie" co jest powrotem do zaprzestanej a bardzo popularnej niegdyś imprezy promującej tradycje browarnickie tego regionu. Głównym miejscem imprezy będzie amfiteatr miejski w Braniewie, na którego scenie będą odbywać się koncerty i występy artystów. Wokół sceny planowane są towarzyszące pokazy warzenia piwa, degustacje piw pochodzących z regionu i zakąsek piwnych, stoiska lokalnych artystów i produktów regionalnych. Teren amfiteatru jest obszarem dawnej fosy miejskiej przy historycznych murach, co doskonale wpisuje się promowanie historii regionu. Zaplanowana jest również konferencja historyczna na temat browarnictwa gdzie będzie można zapoznać się ze sposobem ważenia piwa oraz rozwiązaniami proekologicznymi, które stosuje się w celu ochrony środowiska. Dodatkowo przy okazji planowane są towarzyszące wydarzenia takie jak dni recyklingu a także biegi i rajdy rowerowe aktywizujące mieszkańców

Wartość projektu: 238 000 zł

Wysokość dofinansowania: 150 000 (63,63% kosztów kwalifikowanych)