Środa, 29-11-2023

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego z boiskiem do piłki nożnej w Braniewie, wariant 400m- obiekt certyfikowany

znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

PROGRAM SPORTOWA POLSKA- PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTUKTURY SPORTOWEJ - EDYCJA 2021

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego z boiskiem do piłki nożnej w Braniewie,

wariant 400m- obiekt certyfikowany

DOFINANSOWANIE 2 500 000 zł

Budowa boiska: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz bieżni okrężnej 200m i prostej 100 m, skoczni do skoku w dal, rzutni kulą, toru dla rolkarzy, siłowni zewnętrznej i placów zabaw, przy Szkole Podstawowej nr 6 w Braniewie

 znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

PROGRAM SPORTOWA POLSKA- PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTUKTURY SPORTOWEJ

EDYCJA 2022

Budowa boiska: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz bieżni okrężnej 200m i prostej 100 m, skoczni do skoku w dal, rzutni kulą, toru dla rolkarzy, siłowni zewnętrznej i placów zabaw, przy Szkole Podstawowej nr 6 w Braniewie

DOFINANSOWANIE 1 727 800 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  3 542 400 zł

Informacja o zawarciu umowy z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

fundusz sprawiedliwosci

W dniu 13 grudnia 2022r. Gmina Miasta Braniewa zawarła umowę z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sportowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Miasto Braniewo w dniu 20.04.2021 r. podpisało umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, którą przeznaczy na realizację zadania pod nazwą: ,,Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sportowa’’. Łączna wartość wynosi: 803 000,00 zł, z czego dofinansowanie w formie pożyczki to 587 560,98 zł.