Niedziela, 23-06-2024

Informacja o zawarciu umowy z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

fundusz sprawiedliwosci

W dniu 13 grudnia 2022r. Gmina Miasta Braniewa zawarła umowę z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
W ramach tej umowy Gmina Miasta Braniewa otrzyma 20 000 zł na zakup wyposażenia - ubrań specjalnych przeznaczonych dla Braniewskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wkład własny wyniesie 2000 zł.