Niedziela, 23-06-2024

Aktywna Tablica

znaki strona www

W ramach rządowego programu "Aktywna Tablica" Miasto Braniewo pozyskało środki na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 33 725,95 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 8 431,49 zł. Beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi w Braniewie.