Środa, 29-11-2023

Dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów - "Lekcje o finansach"

znaki strona www

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów.

Miasto Braniewo realizuje projekt edukacyjny Funduszu Edukacji Finansowej Ministerstwa Finansów „Lekcje o finansach”.

Łączna wartość projektu: 49.635 zł

Dofinansowanie: 33.660 zł

Wkład własny: 15.975 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie i Szkołę Podstawową Sportową Nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi w Braniewie.

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy ul. Armii Krajowej w Braniewie - Budowa boiska przy SP nr 6

znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy ul. Armii Krajowej w Braniewie - Budowa boiska przy SP nr 6

DOFINANSOWANIE 1 586 762 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 3 571 294,04 zł

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2022

znaki strona www

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2022

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022

Dofinansowanie: 145 086,74 zł

Całkowita wartość: 145 086,74 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład

znaki strona www

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych

W drugiej edycji

Programu Inwestycji Strategicznych

gminie miasto Braniewo przyznano 15 500 000 zł

Po prostu inwestujemy w Polskę!

Zagospodarowanie terenów przy ul. Długiej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

znaki strona www

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Zagospodarowanie terenów przy ul. Długiej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

DOFINANSOWANIE 5 000 000 zł

Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu

 

znaki strona wwwDOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu

DOFINANSOWANIE 10 500 000 zł