Niedziela, 14-07-2024

„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Gmina Miasta Braniewa korzysta z dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Realizatorem zadania na terenie miasta Braniewa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program „Posiłek w szkole i w domu" zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

Program przewiduje następujące formy wsparcia: posiłek w szkole, świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

https://www.mops.braniewo.pl/index.php/program-posilek-w-szkole-i-w-domu