Środa, 29-11-2023

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Zagospodarowanie terenów przy ul. Długiej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

DOFINANSOWANIE: 5 000 000 zł