Piątek, 19-04-2024

„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Gmina Miasta Braniewa korzysta z dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Realizatorem zadania na terenie miasta Braniewa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych gminie miasto Braniewo przyznano 15 500 000 zł Po prostu inwestujemy w Polskę!

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ PROGRAM SPORTOWA POLSKA- PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTUKTURY SPORTOWEJ EDYCJA 2022

Budowa boiska: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz bieżni okrężnej 200m i prostej 100 m, skoczni do skoku w dal, rzutni kulą, toru dla rolkarzy, siłowni zewnętrznej i placów zabaw, przy Szkole Podstawowej nr 6 w Braniewie