Czwartek, 23-05-2024

O projekcie podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 5 kwietnia 2023r.

WaterMan LogoW dniu 5 kwietnia 2023 r. po Sesji Rady Miejskiej w Braniewie, Radnych odwiedzili przedstawiciele Politechniki Gdańskiej na czele z Panią prof. Magdaleną Gajewską by po krótce przybliżyć Radnym cel i założenia projektu WaterMan. Dzięki temu spotkaniu Radni oraz goście zaproszeni na Sesję - w tym kierownicy jednostek organizacyjnych i prezesi spółek miejskich - mogli bardziej szczegółowo zapoznać głównymi zadaniami jakie ma przed sobą Urząd oraz terminami ich realizacji.

Projekt WaterMan w pigułce

WaterMan Logo

WaterMan to projekt, który ma na celu przede wszystkim promowanie ponownego wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób dodaje nowy element do zarządzania wodą, który może sprawić, że zaopatrzenie w wodę będzie bardziej odporne na klimat. Kluczowymi aktorami w zakresie ponownego wykorzystania wody są władze lokalne i przedsiębiorstwa wodociągowe, dla większości których temat ten jest wciąż nowością. WaterMan dostarczy im wiedzy i narzędzi do opracowania strategicznych podejść i wdrożenia konkretnych środków, które wprowadzą ponowne wykorzystanie wody w życie.

Kalmar 13-16 marca 2023 r.

WaterMan Logo

W marcu 2023 r. odbyło się trzydniowe spotkanie partnerskie projektu WaterMan w Kalmarze w Szwecji. Oprócz omówienia podstawowych kwestii związanych z projektem każdy z partnerów zaprezentował siebie i swoje zaangażowanie w projekcie. Przedstawiciele wszystkich partnerów projektu wzięli udział w wizytach studyjnych w dwóch miejscach przyszłych pilotaży w Szwecji. Partnerzy zebrali nowe doświadczenia i inspiracje do działań lokalnych. Ostatni dzień poświęcony był administracyjnej i finansowej części projektu.

Spotkanie 26 stycznia 2023 r. w Braniewie

WaterMan Logo

Od rozpoczęcia projektu WaterMan, które miało miejsce na początku stycznia 2023 roku odbyło się już kilka spotkań online, w których uczestniczyli wszyscy partnerzy z 6 krajów. Projekt WaterMan, który Miasto Braniewo realizuje wspólnie z partnerami m.in. ze Szwecji, Danii i Litwy oraz Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk i Politechniką Gdańską - wkroczył w fazę realizacji.