Czwartek, 23-05-2024

Wizyta studyjna w Danii

WaterMan LogoW dniach 4 - 7 września 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu WATERMAN - w Danii. W wizycie uczestniczył pracownik Urzędu Miasta Pan Jerzy Butkiewicz Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska. Spotkanie realizowane było w miejscowości Ringsted i Kalundborg. Pierwszego dnia odbył się wyjazd studyjny do miejscowości Kalundborg. Uczestnicy spotkania odwiedzili  przedsiębiorstwo „Kalundborg Symbiosis” które jest stowarzyszeniem członkowskim  siedemnastu firm publicznych i prywatnych współpracujących ze sobą  z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w firmach członkowskich poprzez wspólne projekty. Wszystko dedykowane jest ochronie klimatu.

W Kalundborg Symbiosis największe przedsiębiorstwa przemysłowe miasta współpracują w różnych sektorach, aby dzielić się nadmiarem energii, wody i materiałów, aby mniej marnować. Ponieważ przedsiębiorstwa publiczne i prywatne są ze sobą fizycznie powiązane, nadwyżka zasobów jednej firmy stanowi wartość dodaną dla innej. Obecnie pomiędzy firmami przepływa ponad 20 różnych strumieni nadwyżek zasobów, tworząc symbiozę wymiany zasobów, zwiększając odporność i zyski partnerów.

W trakcie spotkania przedstawiciel przedsiębiorstwa  omówił kolejno model współpracy  partnerów. W trakcie spaceru po obiekcie była szansa zobaczenia systemu testowego, wykonanego w ramach pilotażu projektu ULTIMATE. Oczyszczalnia produkuje bardzo dobrej jakości wodę, która jest otrzymuje zastosowanie w chłodzeniu maszyn. Podczas spotkania nie zabrakło czasu na krótką edukację dotyczącą sortowania odpadów.

Kolejny dzień spotkania w  Danii przebiegał w miejscowości Ringsted i dotyczył prezentacji i  wymiany uwag  partnerów do realizowanych pilotaży projektu WATERMAN. Poszczególni partnerzy projektu realizujący własne pilotaże prezentowali poziom zaawansowania prac omawiając jednocześnie pojawiające się trudności. Zgromadzeni na sali partnerzy i  eksperci z poszczególnych państw ocenili prezentowane  rozwiązania. Był to również czas do wymiany doświadczeń  i doradztwa w kwestii eliminowania potencjalnych  problemów.

Prezentacje Gminy Miasta Braniewa dotyczyły  ponownego wykorzystania uzdatnionej wody: wykorzystanie wody z basenu oraz recyrkulacji zatrzymanej wody deszczowej - miejski ogród deszczowy przy basenie miejskim. 

Wyjazd był kolejnym istotnym etapem w realizacji zadań w ramach programu  WATERMAN, był również ważnym doświadczeniem zawodowym uczestników.

IMG 20230906 WA0041

IMG 20230906 WA0026

IMG 20230906 110221

IMG 20230906 WA0037

IMG 20230906 WA0023