Niedziela, 14-07-2024

Spotkanie partnerów programu - Klaipeda

WaterMan Logo Standard medium

Spotkanie partnerów programu WaterMan w dniach 12-14 marca 2024r. w Kłajpedzie.

W dniach 12-14 marca br. delegacja z Gminy Miasta Braniewa uczestniczyła w spotkaniu partnerów programu WaterMan  w Kłajpedzie na Litwie.

Pierwszego dnia spotkania we wtorek 12 marca 2024 r.: trzydniowe obrady rozpoczęły się w siedzibie  Uniwersytetu w Kłajpedzie w  Instytucie Badań Morskich. Podczas spotkania poszczególni partnerzy przedstawiali realizowane zadania oraz dotychczasowe postępy w realizacji przyjętych celów. Kolejnym punktem spotkania były warsztaty w tym wspólne udoskonalanie rozpowszechniania i podnoszenia świadomości działań w ramach projektu WaterMan

Tematyka warsztatów objęła:

  1. Ogólny zestaw narzędzi PR (zawierający prezentacje modelowe, info grafika, filmy wprowadzające i demonstracyjne itp.)
  2. Zestaw narzędzi i punkt pomocy technicznej BSR dotyczący ponownego wykorzystania wody
  3. Działania upowszechniające na poziomie krajowym i międzynarodowym

W środę, 13 marca 2024: odbyły się warsztaty i wizyty studyjne „Potencjał i wyzwania stojące przed ponownym wykorzystaniem wody na Litwie” ( spotkanie  realizowane było w sali konferencyjnej hotelu  Lijo w Gargždai, spotkanie było otwarte dla uczestników zewnętrznych z Litwy)

Obrady  rozpoczęło powitanie partnerów WoterMan przez  Bronius Markauskas, burmistrz gminy rejonu Kłajpedy, następnie Tobias Facchini, główny partner WaterMan i Igor Kaniecki zarządzający projektem WaterMan - GA-MA Consulting przedstawili promocję ponownego wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego.  Kolejną prezentacją było wyzwania gospodarki wodnej i potencjał ponownego wykorzystania wody na Litwie

Następnie przedstawione zostały wybrane przykłady i inspiracje dotyczące ponownego wykorzystania wody z projektu WaterMan: Przykład regionu Oldenburg i Fryzja Wschodnia z Niemiec : Motywacje, podejście i działania promujące ponowne wykorzystanie wody w Europie Północnej

Gmina Västervik ze Szwecji: Wykorzystanie zapór do zatrzymywania i recyrkulacji wody deszczowej do różnych celów.

Kalmar ze Szwecji: Ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków do nawadniania drzew i parków.

Braniewo z Polski: Ponowne wykorzystanie wody basenowej do nawadniania boiska piłkarskiego. Tworzenie miejskich ogrodów deszczowych w Miejskim Ośrodku Sportu, Tą prezentację poprowadzili prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska i dr inż. Magda Kasprzyk z  Politechniki Gdańskiej oraz Jerzy Butkiewicz z  Gminy Miasta Braniewo. 

Berlin z Niemiec: Badanie wykonalności oczyszczania dostosowanego do określonego celu - ścieki z dużych oczyszczalni ścieków do użytku przemysłowego i komercyjnego.

Kolejnym ważnym punktem spotkania na Litwie było obejrzenie prezentacji , przegląd i wprowadzenie do wizyty terenowej  na miejscu omawiającej działania pilotażowe mające na celu promowanie ponownego wykorzystania wody w regionie Kłajpedy i Gargždai. Następnie uczestnicy zjazdu  obejrzeli  obiekt pilotażowy WaterMan: obszar parku, w którym zaplanowano staw retencyjny do ponownego wykorzystania wody oraz ponowne wykorzystanie wody z wyeksploatowanych  żwirowni do nawadniania boiska piłkarskiego.  

Czwartek 14 marca 2024 r. kolejny dzień spotkania był kontynuacją zajęć na Uniwersytecie w Kłajpedzie, w obiektach  Instytutu  Badań Morskich gdzie zajęcia rozpoczęły się od Krótkiego omówienie programu dnia, gdzie najważniejszym tematem było poziom zaawansowania prac na tworzeniem lokalnych i regionalnych strategii modelowych ponownego wykorzystania wody. Odbyło się to w formie  sesji przeglądu wzajemnego i oceny ekspertów. Kolejno partnerzy prezentowali przygotowane propozycję dokumentów strategii ponownego wykorzystania wody

Na zakończenie trzydniowego spotkania konieczne było jego podsumowania oraz przeprowadzono rozmowy dotyczące planowania nadchodzących wydarzeń związanych z projektem.

1VtStWx3

gui7pclE

Rx8skaI2

TD9l uaF

yQL7JDg3

1710766555238

1710766555193