Piątek, 23-02-2024

Zainstalowaliśmy deszczomierz

WaterMan LogoWraz z postępem prac w ramach projektu Waterman, zainstalowany został deszczomierz firmy Lambrecht Rain[e] 400. 

Deszczomierz wagowy z automatycznym opróżnianiem zbiornika. Powierzchnia otworu wlotowego wynosi 400 cm2. Jego zadaniem jest pomiar intensywności oraz ilości opadów atmosferycznych.  Wyposażany jest również w rejestrator danych MICROPOWER, który umożliwia transmisje danych dostępnych dla użytkowania.

Wartość inwestycji: 48 585,00 zł brutto

Pod linkiem poniżej każdy może sprawdzić ilość opadów deszczu:

https://system.pmecology.com/?Key=3b430eec-b2da-4f6d-b2b7-f091a63632ff#/location/279ec3b132eb442ba11fe7f76d667dbe/data/channel/8

   

IMG 20231030 094852

IMG 20231030 094934

IMG 20231030 094811

IMG 20231030 094840

Forum Dialogu i spotkanie wszystkich partnerów w Rønne

WaterMan LogoW spotkaniu partnerów w Rønne reprezentanci Gminy Miasta Braniewa - Pani Anna Kapusta Zastępca Burmistrza Miasta Braniewa oraz Pan Jerzy Butkiewicz Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska - uczestniczyli wspólnie z partnerami z Politechniki Gdańskiej i Euroregionu Bałtyk. Podczas prezentacji przedstawione zostały pierwotne założenia projektów, przebieg dotychczasowych  prac oraz przedstawiono informację jakie ewentualne zmiany wprowadzone zostały wynikiem warsztatów i  dyskusji z ekspertami po wrześniowym spotkaniu w Kalundborgu (Dania). Wszyscy  partnerzy zaprezentowali swój dotychczasowy dorobek.

W trakcie pierwszego dnia wizyty uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej odwiedzając kolejno: Oczyszczalnię ścieków oraz gospodarstwo rolne w Svaneke oraz wystawę w miejscowości Ronne dotyczącą realizowanych na wyspie  projektów związanych z produkcją i transferem energii w tym przedstawiała ona przyszłe perspektywy.

Kolejnego dnia Forum Dialogu oprócz partnerów projektu udział wzięli zaproszeni goście, między innymi wystąpili:

Claus M.Andersen z Bornholms Energi and Forysning.

Erik Kjellstrom Przewodnicząca Grupy ERB Water Core, Region Kalmar

Marie Raffin, przewodnicząca zarządu Water Reuse Europe

Manuel Boluda Fernandez, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej Region Murcji.

Przeprowadzona została dyskusja panelowa dotycząca tematyki: w jaki sposób ponowne wykorzystanie wody może przyczynić się do odporności na zmiany klimatyczne zaopatrzenie w wodę w regionie Morza Bałtyckiego?

 Ostatni dzień Forum dotyczył modelowych strategii dla ponownego odzyskiwania wody. Poszczególni partnerzy  przedstawiali założenia  przygotowywanej strategii. Każdy region projektu WaterMan przedstawił   krótką prezentację, przemyślenia i pomysły dotyczące wody, strategię ponownego jej użycia.  Istotne jest zaplanowanie  powiązania dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym i regionalnym. Ważne jest aby na etapie  tworzenia dokumentów odbyły się panele informacyjne i  konsultacja pomysłów z przyszłymi zainteresowanymi stronami.

IMG 20231107 115646

IMG 20231107 145736

IMG 20231108 160017

IMG 20231107 130827 kopia

IMG 20231108 091408

Wizyta studyjna w Danii

WaterMan LogoW dniach 4 - 7 września 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu WATERMAN - w Danii. W wizycie uczestniczył pracownik Urzędu Miasta Pan Jerzy Butkiewicz Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska. Spotkanie realizowane było w miejscowości Ringsted i Kalundborg. Pierwszego dnia odbył się wyjazd studyjny do miejscowości Kalundborg. Uczestnicy spotkania odwiedzili  przedsiębiorstwo „Kalundborg Symbiosis” które jest stowarzyszeniem członkowskim  siedemnastu firm publicznych i prywatnych współpracujących ze sobą  z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w firmach członkowskich poprzez wspólne projekty. Wszystko dedykowane jest ochronie klimatu.

W Kalundborg Symbiosis największe przedsiębiorstwa przemysłowe miasta współpracują w różnych sektorach, aby dzielić się nadmiarem energii, wody i materiałów, aby mniej marnować. Ponieważ przedsiębiorstwa publiczne i prywatne są ze sobą fizycznie powiązane, nadwyżka zasobów jednej firmy stanowi wartość dodaną dla innej. Obecnie pomiędzy firmami przepływa ponad 20 różnych strumieni nadwyżek zasobów, tworząc symbiozę wymiany zasobów, zwiększając odporność i zyski partnerów.

W trakcie spotkania przedstawiciel przedsiębiorstwa  omówił kolejno model współpracy  partnerów. W trakcie spaceru po obiekcie była szansa zobaczenia systemu testowego, wykonanego w ramach pilotażu projektu ULTIMATE. Oczyszczalnia produkuje bardzo dobrej jakości wodę, która jest otrzymuje zastosowanie w chłodzeniu maszyn. Podczas spotkania nie zabrakło czasu na krótką edukację dotyczącą sortowania odpadów.

Kolejny dzień spotkania w  Danii przebiegał w miejscowości Ringsted i dotyczył prezentacji i  wymiany uwag  partnerów do realizowanych pilotaży projektu WATERMAN. Poszczególni partnerzy projektu realizujący własne pilotaże prezentowali poziom zaawansowania prac omawiając jednocześnie pojawiające się trudności. Zgromadzeni na sali partnerzy i  eksperci z poszczególnych państw ocenili prezentowane  rozwiązania. Był to również czas do wymiany doświadczeń  i doradztwa w kwestii eliminowania potencjalnych  problemów.

Prezentacje Gminy Miasta Braniewa dotyczyły  ponownego wykorzystania uzdatnionej wody: wykorzystanie wody z basenu oraz recyrkulacji zatrzymanej wody deszczowej - miejski ogród deszczowy przy basenie miejskim. 

Wyjazd był kolejnym istotnym etapem w realizacji zadań w ramach programu  WATERMAN, był również ważnym doświadczeniem zawodowym uczestników.

IMG 20230906 WA0041

IMG 20230906 WA0026

IMG 20230906 110221

IMG 20230906 WA0037

IMG 20230906 WA0023

Robocze spotkanie 26.06.2023 r.

WaterMan LogoW dniu 26 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta Braniewa odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami Politechniki Gdańskiej i Euroregionu Bałtyk, którego celem było omówienie bieżących tematów. Podczas spotkania omówiono dokładnie pomysły i plany związane z wizytą partnerów projektu w marcu 2024 r. w Polsce. Został również wskazany dokładny termin wyjazdu do Brukseli oraz wskazano potrzebę uczestnictwa Burmistrza w wskazanym wyjeździe.

O projekcie podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 5 kwietnia 2023r.

WaterMan LogoW dniu 5 kwietnia 2023 r. po Sesji Rady Miejskiej w Braniewie, Radnych odwiedzili przedstawiciele Politechniki Gdańskiej na czele z Panią prof. Magdaleną Gajewską by po krótce przybliżyć Radnym cel i założenia projektu WaterMan. Dzięki temu spotkaniu Radni oraz goście zaproszeni na Sesję - w tym kierownicy jednostek organizacyjnych i prezesi spółek miejskich - mogli bardziej szczegółowo zapoznać głównymi zadaniami jakie ma przed sobą Urząd oraz terminami ich realizacji.

Projekt WaterMan w pigułce

WaterMan Logo

WaterMan to projekt, który ma na celu przede wszystkim promowanie ponownego wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób dodaje nowy element do zarządzania wodą, który może sprawić, że zaopatrzenie w wodę będzie bardziej odporne na klimat. Kluczowymi aktorami w zakresie ponownego wykorzystania wody są władze lokalne i przedsiębiorstwa wodociągowe, dla większości których temat ten jest wciąż nowością. WaterMan dostarczy im wiedzy i narzędzi do opracowania strategicznych podejść i wdrożenia konkretnych środków, które wprowadzą ponowne wykorzystanie wody w życie.