Niedziela, 23-06-2024

Ponowne wykorzystanie wody w praktyce - niedobór wody w regionie Murcji w Hiszpanii

WaterMan Logo Standard medium

W dniach 22-25 kwietnia 2024 r. odbyła się wycieczkowa studyjna "Ponowne wykorzystanie wody w praktyce - niedobór wody w regionie Murcji w Hiszpanii".

Pierwszego dnia w  Generalnej  Dyrekcji ds. Gospodarki Wodnej Regionu Murcji Pan José Sandoval Moreno Dyrektor Generalny ds. Wody zaprezentował nam czym zajmuję się administracja regionalna i jakie działania podejmuje w celu zarządzania i zapobiegania niedoborowi wody. Instytucja zajmuję się między innymi przeglądami zasobów wodnych w regionie Murcji, polityką mającą na celu poprawę efektywności wykorzystania wody, propaguje podejścia mające na celu zagwarantowanie wystarczającej ilości wody. Przedstawiono nam możliwości wykorzystania podczyszczonej wody do celów rolniczych oraz powody gromadzenia wody deszczowej w specjalnie do tego wybudowanych stawach.

W trakcie wyjazdu mieliśmy przyjemności zapoznać się z technologią pracy w Oczyszczalni Ścieków Murcia Este. Pablo del Amor Saavedra Dyrektor Techniczny Wspólnoty Irygatorów Campo de Cartagena zaprezentował nam alternatywne zasoby dostarczania wodny w swoim regionie na cele rolnicze, m.in. poprzez zbieranie wody, wykorzystanie ponowne podczyszczonej wody, odsalania wody, dostawy wody z basenów zagranicznych. 

 

image00001image00002image00003image00004image00005image00006image00007image00008image00009

 

 

 

 

 

Spotkanie partnerów programu - Klaipeda

WaterMan Logo Standard medium

Spotkanie partnerów programu WaterMan w dniach 12-14 marca 2024r. w Kłajpedzie.

W dniach 12-14 marca br. delegacja z Gminy Miasta Braniewa uczestniczyła w spotkaniu partnerów programu WaterMan  w Kłajpedzie na Litwie.

Pierwszego dnia spotkania we wtorek 12 marca 2024 r.: trzydniowe obrady rozpoczęły się w siedzibie  Uniwersytetu w Kłajpedzie w  Instytucie Badań Morskich. Podczas spotkania poszczególni partnerzy przedstawiali realizowane zadania oraz dotychczasowe postępy w realizacji przyjętych celów. Kolejnym punktem spotkania były warsztaty w tym wspólne udoskonalanie rozpowszechniania i podnoszenia świadomości działań w ramach projektu WaterMan

Tematyka warsztatów objęła:

  1. Ogólny zestaw narzędzi PR (zawierający prezentacje modelowe, info grafika, filmy wprowadzające i demonstracyjne itp.)
  2. Zestaw narzędzi i punkt pomocy technicznej BSR dotyczący ponownego wykorzystania wody
  3. Działania upowszechniające na poziomie krajowym i międzynarodowym

W środę, 13 marca 2024: odbyły się warsztaty i wizyty studyjne „Potencjał i wyzwania stojące przed ponownym wykorzystaniem wody na Litwie” ( spotkanie  realizowane było w sali konferencyjnej hotelu  Lijo w Gargždai, spotkanie było otwarte dla uczestników zewnętrznych z Litwy)

Obrady  rozpoczęło powitanie partnerów WoterMan przez  Bronius Markauskas, burmistrz gminy rejonu Kłajpedy, następnie Tobias Facchini, główny partner WaterMan i Igor Kaniecki zarządzający projektem WaterMan - GA-MA Consulting przedstawili promocję ponownego wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego.  Kolejną prezentacją było wyzwania gospodarki wodnej i potencjał ponownego wykorzystania wody na Litwie

Następnie przedstawione zostały wybrane przykłady i inspiracje dotyczące ponownego wykorzystania wody z projektu WaterMan: Przykład regionu Oldenburg i Fryzja Wschodnia z Niemiec : Motywacje, podejście i działania promujące ponowne wykorzystanie wody w Europie Północnej

Gmina Västervik ze Szwecji: Wykorzystanie zapór do zatrzymywania i recyrkulacji wody deszczowej do różnych celów.

Kalmar ze Szwecji: Ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków do nawadniania drzew i parków.

Braniewo z Polski: Ponowne wykorzystanie wody basenowej do nawadniania boiska piłkarskiego. Tworzenie miejskich ogrodów deszczowych w Miejskim Ośrodku Sportu, Tą prezentację poprowadzili prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska i dr inż. Magda Kasprzyk z  Politechniki Gdańskiej oraz Jerzy Butkiewicz z  Gminy Miasta Braniewo. 

Berlin z Niemiec: Badanie wykonalności oczyszczania dostosowanego do określonego celu - ścieki z dużych oczyszczalni ścieków do użytku przemysłowego i komercyjnego.

Kolejnym ważnym punktem spotkania na Litwie było obejrzenie prezentacji , przegląd i wprowadzenie do wizyty terenowej  na miejscu omawiającej działania pilotażowe mające na celu promowanie ponownego wykorzystania wody w regionie Kłajpedy i Gargždai. Następnie uczestnicy zjazdu  obejrzeli  obiekt pilotażowy WaterMan: obszar parku, w którym zaplanowano staw retencyjny do ponownego wykorzystania wody oraz ponowne wykorzystanie wody z wyeksploatowanych  żwirowni do nawadniania boiska piłkarskiego.  

Czwartek 14 marca 2024 r. kolejny dzień spotkania był kontynuacją zajęć na Uniwersytecie w Kłajpedzie, w obiektach  Instytutu  Badań Morskich gdzie zajęcia rozpoczęły się od Krótkiego omówienie programu dnia, gdzie najważniejszym tematem było poziom zaawansowania prac na tworzeniem lokalnych i regionalnych strategii modelowych ponownego wykorzystania wody. Odbyło się to w formie  sesji przeglądu wzajemnego i oceny ekspertów. Kolejno partnerzy prezentowali przygotowane propozycję dokumentów strategii ponownego wykorzystania wody

Na zakończenie trzydniowego spotkania konieczne było jego podsumowania oraz przeprowadzono rozmowy dotyczące planowania nadchodzących wydarzeń związanych z projektem.

1VtStWx3

gui7pclE

Rx8skaI2

TD9l uaF

yQL7JDg3

1710766555238

1710766555193

Zainstalowaliśmy deszczomierz

WaterMan LogoWraz z postępem prac w ramach projektu Waterman, zainstalowany został deszczomierz firmy Lambrecht Rain[e] 400. 

Deszczomierz wagowy z automatycznym opróżnianiem zbiornika. Powierzchnia otworu wlotowego wynosi 400 cm2. Jego zadaniem jest pomiar intensywności oraz ilości opadów atmosferycznych.  Wyposażany jest również w rejestrator danych MICROPOWER, który umożliwia transmisje danych dostępnych dla użytkowania.

Wartość inwestycji: 48 585,00 zł brutto

Pod linkiem poniżej każdy może sprawdzić ilość opadów deszczu:

https://system.pmecology.com/?Key=3b430eec-b2da-4f6d-b2b7-f091a63632ff#/location/279ec3b132eb442ba11fe7f76d667dbe/data/channel/8

   

IMG 20231030 094852

IMG 20231030 094934

IMG 20231030 094811

IMG 20231030 094840

Forum Dialogu i spotkanie wszystkich partnerów w Rønne

WaterMan LogoW spotkaniu partnerów w Rønne reprezentanci Gminy Miasta Braniewa - Pani Anna Kapusta Zastępca Burmistrza Miasta Braniewa oraz Pan Jerzy Butkiewicz Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska - uczestniczyli wspólnie z partnerami z Politechniki Gdańskiej i Euroregionu Bałtyk. Podczas prezentacji przedstawione zostały pierwotne założenia projektów, przebieg dotychczasowych  prac oraz przedstawiono informację jakie ewentualne zmiany wprowadzone zostały wynikiem warsztatów i  dyskusji z ekspertami po wrześniowym spotkaniu w Kalundborgu (Dania). Wszyscy  partnerzy zaprezentowali swój dotychczasowy dorobek.

W trakcie pierwszego dnia wizyty uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej odwiedzając kolejno: Oczyszczalnię ścieków oraz gospodarstwo rolne w Svaneke oraz wystawę w miejscowości Ronne dotyczącą realizowanych na wyspie  projektów związanych z produkcją i transferem energii w tym przedstawiała ona przyszłe perspektywy.

Kolejnego dnia Forum Dialogu oprócz partnerów projektu udział wzięli zaproszeni goście, między innymi wystąpili:

Claus M.Andersen z Bornholms Energi and Forysning.

Erik Kjellstrom Przewodnicząca Grupy ERB Water Core, Region Kalmar

Marie Raffin, przewodnicząca zarządu Water Reuse Europe

Manuel Boluda Fernandez, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej Region Murcji.

Przeprowadzona została dyskusja panelowa dotycząca tematyki: w jaki sposób ponowne wykorzystanie wody może przyczynić się do odporności na zmiany klimatyczne zaopatrzenie w wodę w regionie Morza Bałtyckiego?

 Ostatni dzień Forum dotyczył modelowych strategii dla ponownego odzyskiwania wody. Poszczególni partnerzy  przedstawiali założenia  przygotowywanej strategii. Każdy region projektu WaterMan przedstawił   krótką prezentację, przemyślenia i pomysły dotyczące wody, strategię ponownego jej użycia.  Istotne jest zaplanowanie  powiązania dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym i regionalnym. Ważne jest aby na etapie  tworzenia dokumentów odbyły się panele informacyjne i  konsultacja pomysłów z przyszłymi zainteresowanymi stronami.

IMG 20231107 115646

IMG 20231107 145736

IMG 20231108 160017

IMG 20231107 130827 kopia

IMG 20231108 091408

Wizyta studyjna w Danii

WaterMan LogoW dniach 4 - 7 września 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu WATERMAN - w Danii. W wizycie uczestniczył pracownik Urzędu Miasta Pan Jerzy Butkiewicz Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska. Spotkanie realizowane było w miejscowości Ringsted i Kalundborg. Pierwszego dnia odbył się wyjazd studyjny do miejscowości Kalundborg. Uczestnicy spotkania odwiedzili  przedsiębiorstwo „Kalundborg Symbiosis” które jest stowarzyszeniem członkowskim  siedemnastu firm publicznych i prywatnych współpracujących ze sobą  z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w firmach członkowskich poprzez wspólne projekty. Wszystko dedykowane jest ochronie klimatu.

W Kalundborg Symbiosis największe przedsiębiorstwa przemysłowe miasta współpracują w różnych sektorach, aby dzielić się nadmiarem energii, wody i materiałów, aby mniej marnować. Ponieważ przedsiębiorstwa publiczne i prywatne są ze sobą fizycznie powiązane, nadwyżka zasobów jednej firmy stanowi wartość dodaną dla innej. Obecnie pomiędzy firmami przepływa ponad 20 różnych strumieni nadwyżek zasobów, tworząc symbiozę wymiany zasobów, zwiększając odporność i zyski partnerów.

W trakcie spotkania przedstawiciel przedsiębiorstwa  omówił kolejno model współpracy  partnerów. W trakcie spaceru po obiekcie była szansa zobaczenia systemu testowego, wykonanego w ramach pilotażu projektu ULTIMATE. Oczyszczalnia produkuje bardzo dobrej jakości wodę, która jest otrzymuje zastosowanie w chłodzeniu maszyn. Podczas spotkania nie zabrakło czasu na krótką edukację dotyczącą sortowania odpadów.

Kolejny dzień spotkania w  Danii przebiegał w miejscowości Ringsted i dotyczył prezentacji i  wymiany uwag  partnerów do realizowanych pilotaży projektu WATERMAN. Poszczególni partnerzy projektu realizujący własne pilotaże prezentowali poziom zaawansowania prac omawiając jednocześnie pojawiające się trudności. Zgromadzeni na sali partnerzy i  eksperci z poszczególnych państw ocenili prezentowane  rozwiązania. Był to również czas do wymiany doświadczeń  i doradztwa w kwestii eliminowania potencjalnych  problemów.

Prezentacje Gminy Miasta Braniewa dotyczyły  ponownego wykorzystania uzdatnionej wody: wykorzystanie wody z basenu oraz recyrkulacji zatrzymanej wody deszczowej - miejski ogród deszczowy przy basenie miejskim. 

Wyjazd był kolejnym istotnym etapem w realizacji zadań w ramach programu  WATERMAN, był również ważnym doświadczeniem zawodowym uczestników.

IMG 20230906 WA0041

IMG 20230906 WA0026

IMG 20230906 110221

IMG 20230906 WA0037

IMG 20230906 WA0023

Robocze spotkanie 26.06.2023 r.

WaterMan LogoW dniu 26 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta Braniewa odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami Politechniki Gdańskiej i Euroregionu Bałtyk, którego celem było omówienie bieżących tematów. Podczas spotkania omówiono dokładnie pomysły i plany związane z wizytą partnerów projektu w marcu 2024 r. w Polsce. Został również wskazany dokładny termin wyjazdu do Brukseli oraz wskazano potrzebę uczestnictwa Burmistrza w wskazanym wyjeździe.