Niedziela, 23-06-2024

Informacja o wywieszonym Zarządzeniu

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 8/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Informacja o wywieszonym Zarządzeniu

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 5/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym - ul. Piłkarska

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Piłkarskiej w obrębie nr 5, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0 – sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

 

Działka nr 213/14 o pow. 0,1345 ha cena wywoławcza 140 100,00 zł wadium 28 000,00 zł

Działka nr 213/17 o pow. 0,0998 ha cena wywoławcza 106 000,00 zł wadium 21 000,00 zł

Działka nr 213/18 o pow. 0,1316 ha cena wywoławcza 137 400,00 zł wadium 27 000,00 zł

Działka nr 213/23 o pow. 0,1123 ha cena wywoławcza 118 400,00 zł wadium 23 000,00 zł

Działka nr 213/24 o pow. 0,1259 ha cena wywoławcza 131 900,00 zł wadium 26 000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu23.02.2024r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomości objęte przetargiem były przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29.09.2023 r., Komisja stwierdziła, iż w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty, w związku z tym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Wadium należy wpłacić do dnia 19.02.2024 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 podając jako tytuł: "wadium-przetarg na sprzedaż nieruchomości nr… (należy podać nr ewidencyjny działki) ul.Piłkarska". Osoby zainteresowane więcej niż jedną działką powinny dokonać kilku wpłat. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu:

Pokój nr 26 tut. Urzędu, tel. 55 644 01 10,

Pokój nr 24 tut. Urzędu, 55 644 01 17,

Pokój nr 27 tut. Urzędu, 55 644 01 12.

 

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/120/nieruchomosci-do-sprzedazy, www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz, www.otoprzetargi.plInformacja o wywieszonym Zarządzeniu

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 1/2024 z dnia 05 stycznia 2024 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA Ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

 

Na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 16 o powierzchni użytkowej 52,80m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 4,90m2. Przeznaczona na cele mieszkalne położona w Braniewie, przy ul. Elbląskiej 18B mająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00035311/7. Sprzedaż wraz z udziałem 5770/27588 części w działce nr 259/78, o powierzchni 0,3803 ha, w obrębie nr 6 mająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00033716/2.

 

Cena wywoławcza 170 000,00 zł, wadium 25 000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2024r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 09.12.2022 r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24.03.2023 r. ., trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22.09.2023 r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Podjęto Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 149/2023 z dnia 17 października 2023 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miasta Braniewa, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Elbląskiej 18B wraz z piwnicą i udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonego do sprzedaży w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 08.01.2024r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

 

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Kościuszki 109, nr kontaktowy 730 – 009 – 242

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz

www.otoprzetargi.pl

Informacja o wywieszonym Zarządzeniu

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 167/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.