Niedziela, 23-06-2024

INFORMACJA O WYWIESZONYM ZARZĄDZENIU

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl , na okres 21 dni zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 60/2024 i 61/2024 z dnia 09 maja 2024 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.