Niedziela, 14-07-2024

INFORMACJA O WYWIESZONYM ZARZĄDZENIU

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 07 lutego 2024 r: Nr 16/2024 oraz 17/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.