Niedziela, 23-06-2024

Program „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miasta Braniewa.

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miasta Braniewa.

Dane ze stanem na dzień 29.03.2024r.

Liczba złożonych wniosków – 261

Liczba podpisanych umów – 217

Liczba zakończonych przedsięwzięć – 130

Wypłacona kwota dotacji 3 108 721,40

czyste1