Niedziela, 23-06-2024

KOMUNIKAT nt. zbiórki popiołu

Drodzy Mieszkańcy, na terenie Miasta Braniewa obowiązuje zakaz mieszania popiołu z innym rodzajem odpadów komunalnych. Obowiązek segregacji odpadów komunalnych, w tym również popiołu z palenisk domowych, obowiązuje każdego Mieszkańca.


Należy pamiętać, że popiół jest:
➡️ bezużyteczny jako surowiec wtórny,
➡️ stanowi duże zanieczyszczenie innych odpadów, które przekazywane są do procesu sortowania i uniemożliwia ich odzysk,
➡️ powoduje zapylenie, brudzi i naraża zdrowie pracowników.
W związku z powyższym informujemy, iż każdy przypadek braku selektywnej zbiórki popiołu, zgłoszony przez operatora zajmującego się odbiorem odpadów komunalnych, będzie rozpatrywany indywidualnie podczas wizyt przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Braniewa.
Jednocześnie przypominamy aby:
👉🏻 nie wyrzucać gorącego popiołu do pojemnika. Rozgrzany popiół może prowadzić do jego deformacji lub w skrajnym przypadku pojemnik może się zapalić,
👉🏻 nie zalewać popiołu zimną wodą w celu jego wystudzenia gdyż zwiększa to ciężar samego pojemnika i podczas załadunku może ulec zniszczeniu, a przy ujemnej temperaturze odpad zamarza i jego odbiór jest niemożliwy.
Dziękujemy!

 

popiół 24