Czwartek, 23-05-2024

Telefoniczne dyżury eksperckie ZUS

Elbląski Oddział ZUS zaprasza do skorzystania z telefonicznych dyżurów eksperckich, które odbędą się od 1 do 15 lutego br. Nasi klienci będą mogli uzyskać informacje m.in. na temat: nowego świadczenia dla osób z niepełnosprawnością (świadczenie wspierające), spłat należności wobec ZUS, świadczenia wychowawczego 800+ a także rehabilitacji leczniczej.

Poniżej wykaz organizowanych dyżurów, z datami oraz numerami telefonów:

 

  • 01.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 93 62 w zakresie zasad podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r.

LINK: Zasady podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r. - ZUS

 

  • 02.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 92 87 w zakresie zasad zawieszania świadczeń emerytalno-rentowych.

LINK: Zasady zawieszania świadczeń emerytalno-rentowych

 

  • 08.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 93 62 w zakresie dobrowolnej spłaty należności w ramach udzielanych ulg oraz zasad obowiązujących w zakresie umarzania należności.

LINK: Dobrowolna spłata należności w ramach udzielanych ulg oraz zasady obowiązujące w zakresie umarzania należności

 

  • 09.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (89) 642 33 61 w zakresie zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego 800+ dla rodzin - składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy.

LINK: Zasady przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego 800+ dla rodzin - składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy

 

  • 09.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 93 62 w zakresie zasad podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r.

LINK: Zasady podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r.

 

  • 12.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 92 87 w zakresie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej.

LINK: Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej

 

  • 13.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (89) 642 33 61 w zakresie świadczenia wspierającego.

LINK: Świadczenie wspierające

 

  • 13.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 92 87 w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

LINK: Rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

  • 15.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 93 62 w zakresie właściwego ustawodawstwa – praca za granicą i zatrudnianie cudzoziemców.

LINK: Właściwe ustawodawstwo – praca za granicą

braniewo news

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2024

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert. 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznych:

http://bip.braniewo.pl/artykul/147/1250/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-zleconych-do-realizacji-organizacjom-prowadzacym-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2024

braniewo news