Niedziela, 14-07-2024

Konkurs na wyłonienie składu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursem na wyłonienie składu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kandydatów (13- 21 lat) do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego mogą zgłaszać działające na terenie województwa  warmińsko-mazurskiego:

1. Młodzieżowe Rady Gmin
2. Młodzieżowe Rady Miast
3. Młodzieżowe Rady Powiatów
4. Samorządy uczniowskie i studenckie
5. Organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz.

Termin zgłaszania kandydatów trwa od 11 marca 2024 r. do dnia 22 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia należy dokonać na „Formularzu zgłoszenia kandydata na członka Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Do formularza należy dołączyć  wymagane zgody i oświadczenia. Mile widziane będzie dołączenie filmiku (do 3 min.) prezentującego kandydata.

UWAGA!

Jeden podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Młodzieżowego Sejmiku, przy czym miejscem zamieszkania kandydata jest powiat, na terenie którego działa podmiot zgłaszający lub województwo warmińsko-mazurskie. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, WZORY OŚWIADCZEŃ I ZGÓD, STATUT  MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ORAZ REGULAMIN KONKURSU dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: https://bip.warmia.mazury.pl  zakładka: Młodzieżowy Sejmik Województw, ale również poniżej :

1._Uchwała_Nr_12_203_24_VI_i_regulamin_naboru.pdf

2._ogłoszenie_o_naborze.pdf

3._formularz_zgłoszeniowy_dla_kandydata.docx

4._zgoda_osoba_niepełnoletnia.docx

5._zgoda_osoba_pełnoletnia.docx

6._karta_opinii_kandydata.docx

7._klauzula_informacyjna_.doc

8._deklaracja_członka_komisji.docx

Więcej informacji na stronie fb Młodzieżowego Sejmiku Województwa: https://m.facebook.com/people/M%C5%82odzie%C5%BCowy-Sejmik-Wojew%C3%B3dztwa-Warmi%C5%84sko-Mazurskiego/100088244946712/

plakat str.1 400x566plakat str.2 400x566

 

Prognoza zjawisk meteorologicznych nr 80

Zasięg ostrzeżeń w województwie
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 80
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:56 dnia 03.04.2024

WMW_STAN_20240403095709612.pdf

 

IMGWgrafika