Niedziela, 23-06-2024

Wsparcie NGO na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg

Wsparcie NGO na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg.

Dostępne już jest wsparcie dla organizacji pozarządowych polegające na przekazaniu z wyprzedzeniem organizacjom pozarządowym środków (w EUR) na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg, w części odpowiadającej dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które co do zasady wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc dotyczy tych podmiotów, które zgłaszają problemy z płynnością finansową przy realizacji przedsięwzięć i mają potrzebę zaliczkowania.

Wsparcie ma formę  zwrotną, tj. po uzyskaniu refundacji EFRR w ramach projektu z programu Interreg, beneficjent zwraca wcześniej pozyskane z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wsparcie na prefinansowanie projektu. Wsparcie nie jest oprocentowane i stanowi pomoc de minimis.

Warto podkreślić, że jest to niezwykle oczekiwane rozwiązanie dla instytucji z sektora NGO, które wielokrotnie zgłaszały problemy z płynnością finansową przy realizacji projektów i potrzebę zaliczkowania. Celem inicjatywy jest zwiększenie udziału tzw. 3 sektora w programach Interreg.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym należy składać elektronicznie na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP:

Więcej informacji znajdziemy na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP - https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/poznaj-dodatkowe-wsparcie-finansowe-dla-polskich-beneficjentow-2021-2027/

bg braniewo 01

Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji

Szanowni Państwo,

z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji”.

Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców oraz osób fizycznych zainteresowanych tematyką wsparcia finansowego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W trakcie spotkania omówione zostaną najważniejsze warunki i zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027.

Termin spotkania: 15 maja 2024 r. godz. 10:00 –12:30

Miejsce spotkania: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 10.05.2024,
potwierdzenie e - mail zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatora

Link do spotkania oraz formularza zgłoszeniowego: https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/artykul/438/fundusze-europejskie-na-podnoszenie-kwalifikacji-paslek

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami – prosimy, poinformuj nas o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone, a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,
tel.: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bg braniewo 01