Czwartek, 23-05-2024

Wyborco! Sprawdź swój status

Szanowni Państwo,


W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi zachęcamy mieszkańców do sprawdzenia swojego statusu wyborcy. Warto zweryfikować czy będziemy mieli możliwość oddania głosu oraz gdzie będziemy mogli zagłosować. Aby to zrobić wystarczy przyjść do Urzędu z dowodem osobistym, do pokoju numer 5 (ewidencja ludności), żeby sprawdzić gdzie jesteśmy zameldowani i w jakim obwodzie głosowania będziemy mogli oddać swój głos. Warto to zrobić już teraz, aby przed wyborami uniknąć stania w kolejce.

W wyborach samorządowych głosować będą mogły tylko osoby, które są ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW). W rejestrze ujęci zostajemy z urzędu w momencie zameldowania na pobyt stały lub w związku ze złożonym wnioskiem o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Osoby, które nie są zameldowane na pobyt stały, a chciałby oddać głos w mieście Braniewo muszą podjąć kroki, aby zostać dopisanym do stałego obwodu.

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość głosowania w miejscu zamieszkania wyborcy lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (skutkuje na każde kolejne wybory/referenda). Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można składać przez cały rok.
Należy pamiętać, że można być ujętym w stałym obwodzie głosowania tylko pod jednym adresem – w momencie złożenia wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania lub zameldowania na pobyt stały - osoba zostanie wykreślona z obwodu głosowania pod dotychczasowym adresem.

Swoje dane w CRW wyborca może sprawdzić także sam za pomocą logowania https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2 oraz w aplikacji mObywatel .

wybory samorzadowe 2024 1