Czwartek, 13-06-2024

Telefoniczne dyżury eksperckie ZUS

Elbląski Oddział ZUS zaprasza do skorzystania z telefonicznych dyżurów eksperckich, które odbędą się od 1 do 15 lutego br. Nasi klienci będą mogli uzyskać informacje m.in. na temat: nowego świadczenia dla osób z niepełnosprawnością (świadczenie wspierające), spłat należności wobec ZUS, świadczenia wychowawczego 800+ a także rehabilitacji leczniczej.

Poniżej wykaz organizowanych dyżurów, z datami oraz numerami telefonów:

 

  • 01.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 93 62 w zakresie zasad podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r.

LINK: Zasady podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r. - ZUS

 

  • 02.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 92 87 w zakresie zasad zawieszania świadczeń emerytalno-rentowych.

LINK: Zasady zawieszania świadczeń emerytalno-rentowych

 

  • 08.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 93 62 w zakresie dobrowolnej spłaty należności w ramach udzielanych ulg oraz zasad obowiązujących w zakresie umarzania należności.

LINK: Dobrowolna spłata należności w ramach udzielanych ulg oraz zasady obowiązujące w zakresie umarzania należności

 

  • 09.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (89) 642 33 61 w zakresie zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego 800+ dla rodzin - składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy.

LINK: Zasady przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego 800+ dla rodzin - składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy

 

  • 09.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 93 62 w zakresie zasad podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r.

LINK: Zasady podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r.

 

  • 12.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 92 87 w zakresie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej.

LINK: Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej

 

  • 13.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (89) 642 33 61 w zakresie świadczenia wspierającego.

LINK: Świadczenie wspierające

 

  • 13.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 92 87 w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

LINK: Rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

  • 15.02.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 93 62 w zakresie właściwego ustawodawstwa – praca za granicą i zatrudnianie cudzoziemców.

LINK: Właściwe ustawodawstwo – praca za granicą

braniewo news