Czwartek, 18-04-2024

Ogłoszenie o LIII sesji Rady Miejskiej w Braniewie (SESJI NADZWYCZAJNEJ), która odbędzie się w dniu 08 stycznia 2024 r.: o godz.8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa.

OGŁOSZENIE/ INFORMACJA

Informuję, że LIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie ( sesja nadzwyczajna) odbędzie się
w dniu 08 stycznia 2024 r.: o godz.8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy
ulicy Kościuszki 111.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich
Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie na lata 2024 – 2028.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej Miasta Braniewo z Gminą
Konavle.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz

braniewo news