Czwartek, 18-04-2024

Nabór do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej.

W 2024 roku planujemy przyjąć do służby 80 osób.

UWAGA! Kandydaci, którzy chcą założyć mundur funkcjonariusza Straży Granicznej powinni zalogować się do modułu "Nabór do służby w SG", aby ustalić termin złożenia dokumentów.

Poniżej link naborowy:

https://wm.strazgraniczna.pl/wm/sluzbapraca/funkcjonariusze-nabor-d/15801,Nabor-do-sluzby-ZADZWON-tel-89-750-30-23.html

button na www 11