Czwartek, 23-05-2024

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2024

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert. 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznych:

http://bip.braniewo.pl/artykul/147/1250/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-zleconych-do-realizacji-organizacjom-prowadzacym-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2024

braniewo news