Czwartek, 18-04-2024

Informacja o wynikach weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych na Budżet Obywatelski Miasta Braniewa 2024

Informacja o wynikach weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych na Budżet Obywatelski Miasta Braniewa 2024

1.    Historyczny mural w sercu Braniewa - „przyjęty”
2.    Wsparcie dla kotów wolnożyjących w Braniewie – „wycofany”
– wniosek wycofany przez wnioskodawcę w dniu 12 marca 2024 r.

W związku z §1 pkt. 2 Uchwały Nr XXVI/171/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/67/15 z dnia 2 września 2015 r. w przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa, nie ma konieczności przeprowadzenia głosowania nad wyborem projektów, ponieważ tylko jedno zadanie zostało przyjęte do realizacji.


Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego

Informacja o wynikach weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych na Budżet Obywatelski Miasta Braniewa 2024

 

 

budzet obywatelski logo