Niedziela, 14-07-2024

II edycja Programu "Ciepłe Mieszkanie"

Burmistrz Miasta Braniewa zwraca się do mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania, obejmującego koszty wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych,
z prośbą o wypełnienie deklaracji. Analiza potrzeb zasygnalizowanych przez mieszkańców pozwoli gminie dobrze przygotować się do ubiegania o środki w II edycji Programu „Ciepłe Mieszkanie”, który uruchomił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie.

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest dedykowany:

  1. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się
    w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy;
  2. wspólnotom mieszkaniowym (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie tej gminy.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu są proszone o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, pokój numer 11,
w sekretariacie Urzędu Miasta Braniewa, pok. nr 16 – na I piętrze lub na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Termin składania deklaracji upływa 10 grudnia 2023 r.

Deklarację można pobrać tu: deklaracja_wstępna_ciepłe_mieszkanie.odt

UWAGA: Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania !!

Realizacja inwestycji będzie mogła dopiero nastąpić po podpisaniu umowy z Gminą Miasta Braniewa.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców, Gmina Miasta Braniewa zdecyduje o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani. Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Miasta Braniewa.

Wszystkie wymagania określają dokumenty opublikowane przez WFOŚiGW w Olsztynie. Szczegóły na: https://wfosigw.olsztyn.pl/cieple-mieszkanie/

cieple mieszkanie