Niedziela, 14-07-2024

APEL Burmistrza Miasta Braniewa oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie


Szanowni Państwo!

Drodzy Mieszkańcy Miasta Braniewa!


Zbliżający się okres zimowy to czas niskich temperatur, odczuwalnego chłodu, zwiększonych opadów
atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego
zdrowia, a nawet życia.
Wzorem lat ubiegłych, kierujemy do Państwa Apel o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia
oraz przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych
i innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o:
• zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia,
• zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym są pozbawione egzystencji
w warunkach mieszkaniowych (osoby zajmujące nieogrzewane pomieszczenia gospodarcze, strychy,
piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemieszkalne),
• informowanie nas o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia
środowiskowego,
• osobiste udzielanie pomocy osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym
w miarę posiadanych możliwości własnych przy zachowaniu niezbędnych rygorów sanitarnych.
W tym szczególnym okresie, nikt nie powinien pozostawać sam.


ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWEM, MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA WIELU OSÓB
W CHWILACH ZAGROŻENIA.


Informacje, prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1,
osobiście w godzinach pracy MOPS (poniedziałek-piątek: w godz. 7.00-15.00) oraz telefonicznie pod nr tel.:
55 506 53 30, 55 506 53 44 do 48 lub na telefon alarmowy 112


Jednocześnie informujemy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego od dnia 1 listopada 2023 r. działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.
bezpłatna infolinia 800 165 320
Pod w/w numerem, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk
i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


W załączeniu: Wykaz instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta
Braniewa na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

https://www.mops.braniewo.pl/images/publikacje/Apel_zima.pdf

https://www.mops.braniewo.pl/index.php?view=article&id=169:apel-zima-2023-2024&catid=19

braniewo news