Czwartek, 18-04-2024

Akcja krwiodawstwa

Serdecznie zapraszamy do udziału w planowanej 19 marca 2024 roku zbiórce krwi. Akcja  krwiodawstwa odbędzie się niezmiennie w Kolejowym Przejściu Granicznym w Braniewie na ul. Błotnej 3. Rejestracja dawców na miejscu w godz. 8-11. 

 
* Krwiodawcy, który oddał honorowo krew należy się na postawie otrzymanego zaświadczenia z RCKiK 2 dni wolnego ( 100 % płatne )
* Krwiodawca, który odbędzie tylko badania, otrzyma zwolnienie na czas pobytu w punkcie na podstawie zaświadczenia z RCKiK ( 100 % płatne ) 
* Krwiodawca, który oddał honorowo krew należy się posiłek regenarecyjny ( 4500 kcal - czekolady )
* Krwiodawca, który oddał honorowo krew min. 2 razy ma prawo do bezpłatnej karty grupy krwi ( Krewkarta )  
* Krwiodawca, ma prawo do otrzymania wyników badań laboratoryjnych
 
zbiórka krwi 19.03
terminy 2024