Wykaz władz i kierownictwa Urzędu Miasta Braniewa

Sielicki Tomasz

Imię i Nazwisko: Tomasz Sielicki

Stanowisko: Burmistrz Miasta Braniewa 

Kapusta Anna

Imię i Nazwisko: Anna Kapusta

Stanowisko: Zastępca Burmistrza Miasta Braniewa

Jodko Agnieszka

Imię i Nazwisko: Agnieszka Jodko

Stanowisko: Skarbnik Miasta Braniewa

butkiewicz jerzy

Imię i Nazwisko: Jerzy Butkiewicz

Stanowisko: Kierownik Wydziału Inwestycji i Promocji

Kontakt: 55 6255670

sobska zenona

Imię i Nazwisko: Zenona Sobska

Stanowisko: Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego i Architektury

Kontakt: 55 6440112