Wykaz władz i kierownictwa Urzędu Miasta Braniewa

weryk anna

Imię i Nazwisko: Anna Weryk

Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

nogal janusz

Imię i Nazwisko: Janusz Nogal

Stanowisko: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

maludzinski marek

Imię i Nazwisko: Marek Maludziński

Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. Oświaty

wynimko marek

Imię i Nazwisko: Marek Wynimko

Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Obronnych