Wykaz władz i kierownictwa Urzędu Miasta Braniewa

butkiewicz jerzy

Imię i Nazwisko: Jerzy Butkiewicz

Stanowisko: Kierownik Wydziału Inwestycji i Promocji

Kontakt: 55 6255670

sobska zenona

Imię i Nazwisko: Zenona Sobska

Stanowisko: Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego i Architektury

Kontakt: 55 6440112

maludzinski marek

Imię i Nazwisko: Marek Maludziński

Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. Oświaty

Kontakt: 55 6440114

wynimko marek

Imię i Nazwisko: Marek Wynimko

Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Obronnych

Kontakt: 55 6440105