Wykaz władz i kierownictwa Urzędu Miasta Braniewa

sobska zenona

Imię i Nazwisko: Zenona Sobska

Stanowisko: Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego i Architektury

Kontakt: 55 6440112

weryk anna

Imię i Nazwisko: Anna Weryk

Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kontakt: 55 6442985

nogal janusz

Imię i Nazwisko: Janusz Nogal

Stanowisko: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Kontakt: 55 6440106

 

maludzinski marek

Imię i Nazwisko: Marek Maludziński

Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. Oświaty

Kontakt: 55 6440114

wynimko marek

Imię i Nazwisko: Marek Wynimko

Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Obronnych

Kontakt: 55 6440105