Wykaz władz i kierownictwa Urzędu Miasta Braniewa

slawomir dzierzynski

Imię i Nazwisko: Sławomir Dzierżyński

Stanowisko: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Ochrony Środowiska

Kontakt: 55 644 01 12

malgorzata gajownik

Imię i Nazwisko: Małgorzata Gajownik

Stanowisko: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Kontakt: 55 644 24 48

butkiewicz jerzy

Imię i Nazwisko: Jerzy Butkiewicz

Stanowisko: Kierownik Wydziału Inwestycji i Promocji

Kontakt: 55 625 56 70

wynimko marek

Imię i Nazwisko: Marek Wynimko

Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Obronnych

Kontakt: 55 644 01 05