Wykaz władz i kierownictwa Urzędu Miasta Braniewa

Sielicki Tomasz

Imię i Nazwisko: Tomasz Sielicki

Stanowisko: Burmistrz Miasta Braniewa 

Kapusta Anna

Imię i Nazwisko: Anna Kapusta

Stanowisko: Zastępca Burmistrza Miasta Braniewa

Jodko Agnieszka

Imię i Nazwisko: Agnieszka Jodko

Stanowisko: Skarbnik Miasta Braniewa

weryk anna

Imię i Nazwisko: Anna Weryk

Stanowisko: Sekretarz Miasta

Kontakt: 55 6440103

bogdan iza

Imię i Nazwisko: Izabela Bogdan

Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kontakt: 55 6442985