nogal janusz

Imię i Nazwisko: Janusz Nogal

Stanowisko: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami