maludzinski marek

Imię i Nazwisko: Marek Maludziński

Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. Oświaty